Füüsilisest vägivallast meie igapäevaelus on hakatud üha rohkem rääkima, aga manipulatsioonivõtetest ehk emotsionaalsest vägivallast teame vähem, me ei pruugi seda ära tunda ei oma elus ega klientide lugudes. 
Verbaalse vägivalla koolitus on hea võimalus kolleegidega koos kaasa mõelda, arutleda, ennast ära tunda ja üksteist toetada. 

Toimumisaeg11.-12. august 2018 

Koht: HORETESe suvepäevad Peipsi ääres 

Koolitaja: Holistilise regressiooni terapeut Tiina Mariam Reinsalu

Koolituse tutvustus:

Holistilise regressiooniteraapia õpingute raames on mitte füüsilist vägivalda käsitletud vähe. Seetõttu on selts otsustanud pakkuda terapeutidele võimalust osaleda suvepäevade raames verbaalse vägivalla koolitusel.

Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osas. Teoreetiline osa katab selge ja detailse ülevaate verbaalse vägivalla olemusest, toimemehhanismidest ning erinevatest võtetest sellega toime tulemisel.

Praktiline osa annab võimaluse konstellatsiooni abil verbaalset vägivalda lähemalt uurida ja teadvustada.

Mis on verbaalne vägivald?

Verbaalse väärkohtlemise tagajärjed on samad, mis füüsilise vägivalla puhul - ärevus, äng, segadus, eneses kahtlemine, alaväärsus, enesesüüdistused, lootusetus, depressiivsus.

Koolitusel vaatleme vägivalda nii isiklikus suhtluses kui kollektiivis, selle dünaamikat, põhjusi ja võttestikke. Puudutame võimalusi verbaalsele vägivallale vastu astuda. 

  • Kuidas aru saada, et klient on verbaalse vägivalla ohver?
  • Kuidas aru saada, et klient on verbaalselt vägivaldne?
  • Mis on ja mis ei ole verbaalne vägivald?
  • Missugune on selle mõju?
  • Mis on erinevat viha väljendamisel ja vägivallal?
  • Milline on vägivaldse inimese maailmapilt?
  • Kuidas toimib Karpmani draamakolmnurk?
  • Millised on võimalused panna piir vägivallale?
  • Kuidas avaldub vägivald kollektiivides?
  • Kuidas me oleme vägivaldsed iseenda suhtes?

Laupäeva hommikupoolikul räägime verbaalsest vägivallast ja manipulatsioonist. Manipulatsioon on teises inimeses segaduse, süü- või häbitunde tekitamine, et suhtluspartner alluks. Manipulatsiooni on tihti raske ära tunda nii elus kui teraapias, sellel on palju peeni osavaid võtteid. Pealtnäha võib suhtlus kaunis kena tunduda, ainult hinges on vastik tunne. Tagajärjed on samad, mis füüsilisel vägivallal – ärevus, äng, segadus, eneses kahtlemine, pidev hirm, süü- ja häbitunne ning enesehinnangu langus, depressiivsus ja hingeline jõuetus. Vaatleme vägivalda nii isiklikus suhtluses kui kollektiivis. Kuidas ja miks see välja kujuneb ning avaldub, vägivalla dünaamika. Vägivald teiste ja enese suhtes. Puudutame ka võimalusi sellisele käitumisele vastu astuda.

Lisainfo ja küsimused: tiina.mariam@gmail.com.