Horetes

Holistilise Regressiooniteraapia Selts

Holistilise Regressiooniteraapia Selts (HORETES) on loodud 9. detsembril 2006. aastal Holistika Instituudi (tol ajal Holistilise Teraapia Instituut) esimese lennu lõpetajate initsiatiivil.

MISSIOON

HORETESe missiooniks on arendada holistilise regressiooniteraapia meetodit ning sellealast haridust, et tõsta elanikkonnale pakutavate holistilise regressiooniteraapia teenuste taset ja edendada klientide vaimset ning selle kaudu ka sotsiaalset ja füüsilist tervist ning heaolu ühiskonnas.

VISIOON

HORETESe visioon on terviklik inimene, kes suudab oma füüsilist, sotsiaalset ja vaimset potentsiaali kasutada parimal võimalikul moel.

SELTSI LIIKMED

Seltsi liikmeid vaata siit

SELTSI JUHATUS JA VASTUTUSVALDKONNAD

Annika Sõrmus 
Ave Ots
Kalev Mäesalu
Rita Eevardi
Svea Urvak