Horetes

Holistiline regressiooniteraapia

Holistiline regressiooniteraapia on põnev ja tõhus viis oma sisemaailma uurimiseks ja tervendamiseks. See teraapiavorm käsitleb inimest ühtse tervikuna, kus inimese keha, mõtted, emotsioonid ja tema hing moodustavad ühtse jagamatu koosluse. „Holistiline“ tähendabki terviklikkust ja sõnatüvi tuleneb kreekakeelsest sõnast holos, mis tähendab „kogu”, „terve”, „täielik”. 

Erinevad seansid, mitmekülgsed tehnikad

Teraapiaseanssi on võimalik teha lühemat (1,5 tundi) kui ka pikemalt (kuni 3 tundi), teraapiaprotsess võib koosneda vaid ühest üksikseansist või holistilises regressiooniteraapias väljatöötatud holistilisest nelikust. Viimane on äärmiselt tõhus, kuna neli seanssi toimuvad lühikese ajavahemiku, nädala-kahe jooksul ja nii on enda sisse vaatamise ja iseenda tervendamise protsess väga intensiivne. Samas on kliente, kes soovivad terapeudi abi kasutada regulaarselt pika perioodi jooksul. Seega, milline seansitüüp on sobivaim, sõltub kliendi probleemi(de)st, ajast, mida ta on valmis teraapiale kulutama, valmisolekust oma sisemiste „draakonitega“ kohtuda ja veel mitmest tegurist.

Lisaks tavapärasele vestlusele, mida enamikes teraapiavormides rakendatakse, kuuluvad holistilise regressiooniteraapia töövõtete hulka: töö kehaga ja füüsiliste hädade leevendamine, energiablokeeringute vabastamine, rollimängud, rännakud ajas ja ruumis, regressioonitehnikad ehk tagasiminek sündmuste juurde, kus probleem on alguse saanud, hingeosa tagasitoomine jms. Need mitmekülgsed teraapiavõtted muudavad holistilise regressiooniteraapia intensiivseks ja väga tõhusaks.

Holistiline rännak on meie visiitkaart

Holistilisele regressiooniteraapiale on kõige iseloomulikum holistiline rännak. Rännaku ajal lebab klient lõdvestunult kinnisilmi voodil. Siin ei ole tegu hüpnoosiga, vaid klient on täiesti teadlik iseendast ja oma ümbrusest ning vestleb terapeudiga. Seansil kasutatakse teatud lõdvestustehnikaid, mille abiga jõuab klient argiteadvuse seisundist muutunud teadvusseisundisse ja „rändab“ sel moel oma sisemaailmas ringi. Muutunud teadvusseisundis töötab meie aju teisiti kui tavaliselt – me pääseme lihtsamini ligi alateadvusele ja saame sedasi harjumuspäraseid ja oma aja ära elanud mõtte- ja käitumismustreid mõista ja muuta. Sel rännakul on abiliseks meie kõrgem teadvus ehk kõrgem Mina – meie sisemine tarkus, teisiti öeldes sisehääl või intuitsioon. See abiline teab vastuseid küsimustele ja lahendusi probleemidele.

Terapeudi roll on luua inimesele turvaline keskkond sisemaailmaga tegelemiseks. Terapeut on nagu teekaaslane, kes vajadusel toetab, julgustab ja aitab inimesel vanast valust vabaneda ning hingehaavu parandada.

Energia vabanemine annab juurde elujõudu ja väge

Holistiline regressiooniteraapia on eelkõige töö energiatega. Iga probleem, mille oleme pikka aega lahendamata jätnud ja alla surunud, samuti iga negatiivne emotsioon nagu hirm, viha, süütunne või häbi, mis meis pesitseb, muutub blokeeringuks energiasüsteemis. Seansi käigus võib inimene tunda mingit füüsilist aistingut oma kehas, emotsioone, taaskogeda mõnd mälestuspilti või traumaatilist sündmust, mille ta on sügavale endasse peitnud ning mis ei lase inimesel terviklikult toimida. Kui blokeeringud on kõrvaldatud, pääseb energia vabalt voolama. Inimesel on rohkem väge ja elujõudu ning julgust viia ellu oma unistusi. Kuna vabaneb hulk energiat, avastab inimene ühtäkki, et ta ees on suurem hulk valikuid ja üksnes temast endast sõltub, millise raja ta valib. Suhted lähedaste ja kolleegidega muutuvad paremaks, kasvab tööjõudlus, suureneb sisemine rahu ja tasakaal, paraneb kontakt kõrgema Minaga. Sageli kaovad ka vanad füüsilised valud.  

Kuid alati ei tulda terapeudi vastuvõtule probleemidega – enese sisse vaatamine ja oma sügavamate unistustega tutvumine aitab leida endas jõudu liikuda oma tõeliste soovide ja tahtmiste täitumise poole ning tuua ellu ja suhetesse veelgi rohkem rõõmu.

Muutused jätkuvad ka nädalate, isegi kuude möödudes pärast holistilist rännakut, sest holistiliste seanssidega on alus pandud olulistele paranemisprotsessidele. Tuleb vaid olla tähelepanelik ja uudishimulik, et märgata põnevaid elumuutusi ja olla valmis uute uste avanemiseks.

Kellele holistiline regressiooniteraapia ei sobi

Kuna positiivse teraapiatulemuse saavutamise eelduseks on kliendipoolne vastutuse võtmine oma elu ja õnne eest, siis ei sobi see teraapia inimesele, kes ootab, et terapeut kogu töö üksi ära teeks. Teraapia on eelkõige kliendi ja terapeudi dialoog, mis põhineb vastastikusel austusel, avatusel ja aususel.

Holistiline regressiooniteraapia rännak toimub muutunud teadvusseisundis ning ei sobi seetõttu neile, kel on probleeme vahetegemisega reaalse ja mittereaalse, mina ja mitte-mina vahel või kel on diagnoositud skisofreenia või teised psühhootilised häired. Samal põhjusel ei sobi see teraapia narkootiliste ainete mõju all olevatele inimestele ning ägeda kriisi- või šokiseisundi puhul, kui inimene on kaotanud adekvaatse enesetaju. Vastunäidustatud on see ka neile, kelle psüühikahäirete põhjuseks on ajukahjustused. Holistiline regressiooniteraapia ei asenda psühhiaatrilist ravi.

Holistika Instituut

Holistilise regressiooni terapeute õpetab välja Holistika Instituut. Õppimisvõimaluste ja koolitusgruppide kohta saad rohkem infot instituudi kodulehelt: http://holistika.ee/koolitused/1-aste-holistiline-treening/.
Holistilise regressiooni terapeutidega saad tutvuda sellel lehel: http://holistika.ee/teraapia/terapeudid/. 

Loe ka Marika Makarova artiklit holistilisest teraapiast:
Siin on intervjuu Holistika Instituudi juhataja Marina Eberthiga, kus räägitakse samuti holistilise teraapia olemusest ja mõjust: