Kolmeosaline täiendkoolitus holistikutele   7.08, 25.09, 7.10. 2020

Kuigi praegu on õues suvine päike ning kriisiolukord tundub möödanik, siis sügiseks ennustatakse majanduskriisi ägenemist, mis juba praegu on puudutamas  paljusid Eesti elanikke. Muudatustega toimetulek sõltub sageli inimese võimest tunnistada kaotuse suurust ja oma tundeid ning leida ennast ja perekonda toetav uus tasakaal.

 Inimeste käitumine kriisis on erinev ning sõltub sellest kui sügavas ja millises kriisistaadiumis ta on. Meie roll terapeudina on märgata ja osata õigesti hinnata oma kliendi seisundit ning sellest lähtuvalt valida sobivaim teraapia suund.

 Palusime pikaajalise kriisitöökogemusega koolitusfirmal MTÜ Mahena kokku panna just meie terapeutidele sobiva täiendkoolituse programmi, et arendada meie teadmisi ja oskusi kriisikäitumise ja kriisinõustamise vallas.

 Lisainfo koolitusfirma kohta www.mahena.org. Meie koolitaja on Mari Kolga.

Koolitus on tervik ning koosneb kolmest moodulist.

 1. koolituspäev (07.08.2020)

 Kriisikäitumine · Arengu ja traumakriisi sisu ning mõju inimese käitumisele. · Psühholoogiline šokk ja sellele järgnevad käitumises avalduvad traumafaasid. · Oskuslik psühholoogiline esmaabi ja selle mõju edaspidisele. · Hilised traumatunnused (s.h PTSD, MUPS) ja efektiivne psühhosotsiaalne tugi (s.h laste toetamise eripära).

 2. koolituspäev (25.09.2020) · Kriisinõustamise eetilised põhimõtted ja eripära võrreldes teiste nõustamisliikidega. · Individuaalne ja rühmas kriisinõustamine, seansi ülesehitus ja peamised nõustamistehnikad. · Raske vastase ja ohustava käitumisega toimetulekustrateegiad. · Kriisitöö kaardistamine ja toimunud kriisijuhtumi analüüsimine.

 3. koolituspäev (09.10.2020) · Pikaajalise kriisiga toimetulek, sh suhtevägivald ja sellest eemaldumine. · Suitsidaalsus ja ennastkahjustav käitumine. · Kriisitöö lõpetamine, abistaja personaalne psühhohügieen ja rühmasupervisioon

 Koht: Tatari 12, Mahena koolitus

Kell 10.30 – 16.30

Lõunapaus 13.45-15.00

Osalejate arv: kuni 24 inimest.

 Registreeri ennast siin: regressiooniteraapiaselts@gmail.com  ning tee ülekanne 45 eur.

 Registreemistasu 45 eur on tagastamatu ja sisaldub koolitushinnas.

Palun tee ülekanne Horetes MTÜ a/a EE732200221035063655 Swedbank

 Koolituse soodushind kolme mooduli eest seltsi liikmetele kuni 1. juulini on 135€.

Koolituse hind seltsi liikmetele peale 1. juulit on hind 165€

Koolituse hind mitteliikmetele 195€

 Koolituse eest saad tasuda kas korraga või kolmes osas arve alusel nädal enne mooduli algust.

 Tule kindlasti osalema ning registreeru varakult, kohtade arv on piiratud!