Üldkogu toimub Holistika instituudis, Endal 15


Koosoleku päevakord on järgmine:
1. Avasõnad ja Tänuenergia ring
2. Ülevaade seltsi juhatuse tegemistest
3. Ülevaade kutse taastõendamise korrast ja võimalustest
4. Muudatused seltsi põhikirjas – arutelu ja hääletamine
5. HORETES veebilehe arendamine – töögrupi loomine
6. Kovisioonide läbiviimise struktuur ja hind
7. Seltsi kavandatavad üritused 2021 aastal

Horetese liikmed on saanud emailile juhatuse ettepanekud kehtiva Põhikirja muutmiseks. Üldkogul tulevad arutlusele kõik muudatusettepanekud ning iga ettepaneku üle hääletatakse.

Tutvu kindlasti emailile saadetud dokumendiga, milles esitasime muutmisele minevad Põhikirja punktid koos põhjendusega, miks seda punkti oleks vaja muuta ning tegime ettepaneku uue sõnastuse osas.

Juhul, kui sa ei saa koosolekul osaleda, siis palun delegeeri enda hääl volitusega kellelegi kes osaleb.

Palun saada enda volitus digiallkirjastatuna Horetese meilile enne koosoleku algust või trüki välja ja anna allkirjastatuna kellegi kätte, kes osaleb.
Palun saada oma volitus: regressiooniteraapiaselts@gmail.com

Ootame aktiivset osavõttu Üldkogul, sest see on peamine koht, kus saame oma seltsi muuta just selliseks nagu me vajame ja soovime!
Sinu hääl ja mõte loeb!
Kohtumiseni 29. oktoobril,

HORETES juhatus
Annika, Ave, Kert, Svea, Kalev